ATANA met Rabin S. Baldewsingh

Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Artikel 1 van de Grondwet wordt bij onder meer de Belastingdienst, de Woningtoewijzing, de Politie en in het (basis)onderwijs niet of onvoldoende gerespecteerd. Hoe zorgen we ervoor dat het tegengaan van discriminatie en racisme onderdeel zal zijn bij de formatie van de nieuwe regering?

Tijdens de verkiezingscampagnes kom je deze thema’s zelden tegen. Het tegengaan van discriminatie en (institutioneel) racisme is blijkbaar geen hot item voor politici die een plek in de Tweede Kamer willen veroveren.

Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, maakt vanaf 2021 een rondgang door het land om deze thema’s te agenderen. Hij is als verbinder, aanjager en waakhond aan de slag om een ambitieuze agenda om te zetten tot resultaten.

Op 29 november weten we wat de verkiezingsuitslag is en wie het voortouw neemt in de formatie.

Hoe kunnen we er als ATANA voor zorgen dat dit een speerpunt wordt in de formatie? Hoe kunnen wij Rabin ondersteunen in zijn missie. Laat je stem de 29e nog een keer horen!

Programma

19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Moderator: Sarriel Taus
Borrel: vanaf ± 20:30 tot 21.30 uur

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden via de knop ‘More info” hieronder.

www.binoq.nl